ultramaraton rowerowy, ŚWIR, Warmia, rowerem po warmii, ultramaraton gravelowy

ŚWiR


Zasady zgłoszenia do wyścigu i opłaty

 1. Zgłoszenia do udziału należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie wyścigu www.velostacja.pl podając wszystkie wymagane informacje.
 2. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 100 PLN przelewem na podany numer konta w ciągu 5 dni roboczych. W tytule przelewu należy wpisać: Rejestracja + ŚWIR + imię i nazwisko uczestnika. W przypadku braku jej uregulowania, zgłoszenie zostaje anulowane i wraca do puli wolnych miejsc. 
 3. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w zawodach.
 4. Łączny koszt udziału w imprezie wynosi 300 PLN i składa się z opłaty rejestracyjnej i opłaty startowej.
 5. Opłatę rejestracyjną i startową należy przelać na konto: nr 35 2530 0008 2028 1041 8390 0001
 6. W wyścigu mogą wystartować tylko osoby, które w dniu startu ukończyły 18 lat.

Opłata startowa

 1. Opłatę startową w wysokości 200 PLN należy wpłacić do 30.04.2021 na konto organizatora. W tytule przelewu należy wpisać: ŚWIR + imię i nazwisko uczestnika.
 2. Wniesienie opłaty rejestracyjnej i startowej zapewnia dostęp do świadczeń gwarantowanych przez organizatora.
 3. W przypadku niestawienia się na starcie wyścigu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału 14 dni przed startem nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej.

Zasady wyścigu

 1. Start wyścigu zaplanowany jest 10 czerwca 2021 r. o godzinie 9:00.
 2. Limit czasowy dla wszystkich uczestników wynosi 80 godzin i liczony jest od momentu startu.
 3. Czas przejazdu liczony jest od startu do momentu pojawienia się zawodnika na mecie – obowiązuje zasada czasu netto.
 4. Trasę należy pokonać pojazdem napędzanym wyłącznie siłą własnych mięśni.
 5. Na trasie będą wyznaczone wirtualne punkty kontroli czasu, przez które musi przejechać każdy zawodnik aby zostać uwzględnionym w końcowej klasyfikacji.
 6. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 7. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.
 8. Wyścig ma formułę pełnej samowystarczalności. Każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w wyścigu jest zabroniona.
 9. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania wyścigu.
 10. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz ze względów bezpieczeństwa i walorów krajobrazowych rekomenduje się odpoczynek w nocy a jazdę w dzień.
 11. Nie warto rezerwować noclegów przed startem wyścigu gdyż nie wiesz jak daleko dojedziesz i co cię czeka.
 12. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

Zobowiązania uczestnika wyścigu

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.
 3. Uczestnika maratonu obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.
 4. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 6. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.
 7. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie wyścigu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą karane dyskwalifikacją.
 8. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Zaleca się posiadanie polisy OC na wypadek szkód wyrządzonych przez zawodnika podczas wyścigu.

Świadczenia organizatora

 1. Pakiet startowy, w którym znajdą się przydatne dla uczestnika gadżety i numer startowy.
 2. Nadajnik GPS do śledzenia zmagań zawodników na trasie.
 3. Zapewnienie wyników online dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia.
 4. Udostępnienie trasy w formie pliku .gpx.
 5. Odprawa dla zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.
 6. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.
 7. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego na mecie zawodów dla wszystkich uczestników, którzy dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu.

Zgody uczestników

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych, mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych organizatora imienia i nazwiska oraz wizerunku , (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

Mobirise page creator - Check this